Prolarnett logo

proLAR Nett

Av og for brukere

Saker vi er opptatt av

Synliggjøre brukererfaringer

Psykisk og fysisk helse

Familieperspektivet i LAR

Retten til fritt medikamentvalg i LAR

Henteordninger som tilpasses individuelt

Sikrere bruk av rusmidler 

Aktivitet og nettveksbygging

Hindre utenforskap og stigma

Smitteforebyggende tiltak HCV / HIV

Din stemme teller

Våre medlemmer har både møterett og stemmerett ved årsmøtet.

Vår oppgave

Kjerneoppgaven til proLAR Nett er brukermedvirkning. Det vil si at våre medlemmers meninger og erfaringer er viktige for oss.

Vi bringer dine erfaringer videre! 

proLAR Nett jobber med brukermedvirkning på system, tjeneste og individnivå.

proLAR Nett ønsker at alle brukere i LAR skal ha de beste forutsetninger for god helse.

proLAR Nett arbeider for en rettferdig og likeverdig behandling av alle LAR brukere.

Grunnprinsipper i proLAR Nett

 Brukermedvirkning – Aktiviteter- Livskvalitet

Ta del i våre prosjekter

proLAR Nett har hvert år ulike prosjekter som våre medlemmer kan ta del i. Enten det er leir, seminarer, workshop eller fellesarrangementer. 

Vi bistår også våre medlemmer med råd og veiledning.

Ønsker du å snakke med noen i vår organisasjon? Ta gjerne kontakt!

Bli medlem

Sammen står vi sterkere!