Prolarnett logo

Vår historie

ProLAR Nett ble stiftet i 2018, men vi har en mye lenger historie enn som så.
Organisasjonene proLAR og LAR Nett Norge slo seg sammen for å sikre en stor felles organisasjon for folk i LAR.

15.januar 2018 ble det avholdt ekstraordinære årsmøter i begge organisasjonene der det ble besluttet å slå oss sammen. I mai 2018 hadde proLAR Nett sitt første årsmøte under nytt navn og med ny organisering.

Bakgrunn:
Da rusavhengige fikk pasientrettigheter i 2004 så vi behovet for en pasient organisasjon for LAR pasienter. Dette hadde vi ikke i Norge på det tidspunktet og LAR Nett Norge ble stiftet.

I 2007 ble nok en organisasjon for folk i LAR etablert. proLAR så dagens lys i november 2007. De neste årene arbeidet de to organisasjonene for å bedre forholdene for mennesker i LAR behandling.

Etter hvert så erfarte vi at det ville være mer hensiktsmessig å slå organisasjonene sammen til en stor nasjonal forening til det beste for en felles medlemsmasse. Det ville lette byrden med administrasjon og gjøre oss mer slagkraftige. Alle ansatte som hadde arbeidet i de to organisasjonene fikk mulighet til å jobbe videre i vår nå felles organisasjon.

I dag er vi den eneste av vårt slag på feltet og vi har et godt samarbeid med de andre organisasjonene på rus og psykisk helsefeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

proLAR og LAR-Nett Norge slår seg sammen – Rusfeltets hovedorganisasjon

Les gjerne mer om vår historie i vårt mediearkiv her: