VELKOMMEN TIL PROLAR NETT SIN NETTSIDE

proLAR Nett jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes. proLAR Nett vil styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge. Pasienter som pr i dag er innskrevet i spesialisthelsetjenesten har alle ulike behov og trenger ulik tilnærming for å kunne oppnå sine mål.

Bli med å svare på vår brukerundersøkelse for folk i LAR.
Vi takker for din deltakelse. 

Velkommen til årsmøte i proLAR Nett 2021.
Digitalt møte, mandag 22 mars kl. 18.00

Saksliste:
1. Årsberetning/Årsrapport 2020
2. Årsregnskap 2020.
3. Budsjett 2021.
4. Handlingsplan 2021.
5. Innkomne saker.
6. Valg. (ingen styremedlem på valg i 2021)
7. Valgkomite for 2022.
8. Evt saker.

*Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og styret i hende innen fredag 19 mars. Medlemmer som ønsker deltagelse må sende mail til post@prolar.no for link til møtet.

På vegne av styret

Bent Arild Stornes
Styreleder

Velkommen til årets brukerundersøkelse for folk i LAR

proLAR Nett gjennomfører nå en nasjonal brukerundersøkelse for å få svar på hvordan vi som pasientgruppe opplever medikamentene og behandlingen som gis. Vi håper mange vil ta seg tid til å besvare skjemaet. Det er frivillig og anonymt å delta.

Brukerundersøkelsen vil forhåpentligvis gi oss mange viktige svar. Disse vil vi analysere og sammenfatte en rapport på. Rapporten vil bli brukt som arbeidsverktøy slik at vi kan påvirke til endret praksis i LAR systemet. Skjemaet vil ligge tilgjengelig her på vår nettside, samt at ansatte i organisasjonen vil aktivt rundt å intervjue brukere. Det er viktig at du kun fyller ut skjemaet kun en gang.

Undersøkelsen tar ca 8 minutter å svare på.
Vi vil bruke tiden frem til juni måned med innsamling.

Takk for ditt bidrag!

Ansvarlig for brukerundersøkelsen er prosjektleder: Marianne Pierron.
Kontakt info er: Marianne.cook007@gmail.com

Er det noe du/dere lurer på i forbindelse med undersøkelsen, ta kontakt med oss i proLAR Nett. Din stemme er veldig viktig! Vi må sikre god dokumentasjon på den praksis vi opplever i LAR behandlingen på godt og vondt.

HVA GJØR VI?

proLAR Nett bistår med råd og veiledning til sine medlemmer. Vi engasjerer oss i saker som går på tværs av gjeldende retningslinjer. IP og ansvarsgruppearbeid er viktige arenar hvor vi har mulighet til endring. proLAR Nett arbeider for en rettferdig og likeverdig behandling av LAR pasienter.

Noen av våre fanesaker
  • Retten til fritt medikamentvalg i LAR
  • Henteordninger som tilpasses individuelt
  • Psykisk og fysisk helse
  • Smitteforebyggende tiltak HCV/HIV
  • Aktivitet og nettverksbygging
  • Bolig med verdighet
  • Familieperspektivet i LAR

Referanser

Fikk en skikkelig glad melding i dag. Jeg fikk innvilget LAR behandling. Det tok litt tid, men det gjør meg ingen ting når utfallet ble positivt.
Ganske sikker på at du var en viktig brikke for at dette ble innvilget. Meg og min kone vil takke dere av hele våre hjerter.
Det har vært så herlig å være med dere alle sammen. VET at ungene mine har kost seg grønn ihvertfall.
Gleder meg til å treffe dere igjen, dere er gode alle mann!
Takk for all hjelp og gode råd jeg fikk av dere. Det hjalp godt å snakke med noen som visste hva jeg stod i.
Noen ganger er det nok å bare ringe dere. Dere gjør mye bra arbeid for folk i LAR.
Takk for jobben dere har gjort med hepatitt arbeidet deres! Etter deres besøk fikk jeg endelig startet med kur og ble virusfri.
Har hatt en kjempe koselig uke med dere på sommerleir. Barna mine koste seg masse, og vil være med en annen gang 🙂 Takk for at vi fikk være med.
Takk for fin samtale. Det ga meg motivasjon til å få til noe mer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva koster det å bli medlem?

Hovedmedlemsskap er gratis for alle dersom man er selv i LAR behandling.

Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende, fagfelt og andre som ønsker å støtte vår organisasjon. Det vil da bli sendt ut en «åpen» faktura en gang pr år.

Er det noen forpliktelser som medlem?

Det er ingen annen forpliktelse enn at man selv ønsker et medlemskap og på denne måten bidrar med å vise støtte til vårt arbeid. Man kan enkelt si opp sitt medlemskap hos oss dersom man senere ønsker dette. Medlemskap medfører ingen forpliktelser.

Kan dere hjelpe meg med min egen behandling?

proLAR Nett forsøker etter beste evne å arbeide på systemnivå slik at regler og lovverk skal «passe» best mulig slik at alle LAR brukere har et individuelt tilpasset LAR tilbud uavhengig av hvor de kommer fra. Vi kan bidra med råd, tips og egne erfaringer som omhandler LAR, men kan ikke bidra fysisk i alle saker. Vi kan bidra med utforming av klage/søknader som har med LAR å gjøre.

Hvor holder proLAR Nett til?

Organisasjonen har flere avdelingskontorer rundt omkring i landet. Vi er representert i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Se mer om oss på fanen, «kontakt oss». Hovedkontor ligger på Sørlandet like utenfor Kristiansand, i Søgne.

Bli medlem i proLAR Nett

Medlemskap er gratis for våre hovedmedlemmer!
Støttemedlemmer kan gi frivillig støtte til kontonr. 6315.05.07512

Vi har også Vipps: nr 626354