Prolarnett logo

Kontakt oss

Ronny Bjørnestad

Daglig leder
Oslo

Ida Kristine Olsen

Fagansvarlig
Oslo

Annicka Fallesen

Region leder
Agder

Kristian Svindland

HR og IT
Kristiansand

Lene Midtsundstad

Oslo

Christine Lønne

Bergen

Christine Sundal

Nestleder
Bergen

Kenneth Egeland

Rogaland

Rita Lindholm Lund

Regnskap og økonomi

Marianne Cook Pierron

Bergen