Prolarnett logo

Styret

Styret i proLAR Nett velges av årsmøte og er det øverste organ i organisasjonen. Styret består hovedsakelig av brukere, samt 2 fagpersoner. 

Styret velger selv sin leder. Periode 2-4 år. 

Styret i 2023

 • Styrets leder:
  Herman A Steffensen.
  Telefon: 950 21 157
  Mail: hermanaugust0939@gmail.com
 • Nestleder: Øystein Bache
 • Styremedlemmer
  Vivian Helmersen
  Eivin Jr Dahl
  Anne Jean Grefsgard
  Rune Pettersen

Informasjon om årsmøtet

Vår organisasjon er av og for brukere i LAR. Vi er en demokratisk styrt organisasjon, alle medlemmer har møterett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet avholdes en gang per år hvor viktige saker som omhandler oss drøftes og legger premissene for vårt arbeid videre. 

Informasjon om sted og tid kan du finne i vår nyhetsoppdatering og sosialemedier god tid i forkant.