Prolarnett logo

Nyttige linker

Klageadgang

Trenger du hjelp til å klage på din LAR behandling? 

Skriv en søknad til ditt LAR kontor om det du ønsker forandring på. Be om en skriftlig tilbakemelding på søknaden! 

Denne kan sendes til Statsforvalter, enten fra ditt LAR kontor eller fra deg. 


Klage til Statsforvalter?

Omtrent en tredjedel av de som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester får medhold hos Statsforvalteren. Da endrer Statsforvalteren avgjørelsen selv, eller ber helsetjenesten om å ta en ny beslutning i saken.
Slik ber du om en tilsynsak. 

Førerkort

Retningslinjer og veiledere

Behandling