Prolarnett logo

proLAR Nett

Nasjonalt forbund for folk i LAR

Play Video

proLAR Nett vil styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge

proLAR Nett jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes

Vår visjon
Å aktivt jobbe for at pasienter blir gitt de beste forutsetninger for god rehabilitering og bedre livskvalitet

Hold deg oppdatert

Våre siste nyheter og arrangementer

De siste 9 årene har vi drevet vårt mor/barn tilbud for kvinner i LAR. Følg med på våre mest aktuelle saker!

Bli medlem

Sammen står vi sterkere!

Brukerutstyr.no

Vi ønsker å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende får tilgang til det beste av brukerutstyr. 

Brukerutstyr.no

Vi ønsker å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende får tilgang til det beste av brukerutstyr.