Prolarnett logo

proLAR Nett

Nasjonalt forbund for folk i LAR

proLAR Nett vil styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge.

proLAR Nett jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes.

Vår visjon
Å aktivt jobbe for at pasienter blir gitt de beste forutsetninger for god rehabilitering og bedre livskvalitet

Hold deg oppdatert

Våre siste nyheter og arrangementer

Bli medlem

Sammen står vi sterkere!

Brukerutstyr.no

Vi ønsker å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende får tilgang til det beste av brukerutstyr. 

Brukerutstyr.no

Vi ønsker å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende får tilgang til det beste av brukerutstyr.