Prolarnett logo

Nå vil vi snakke om seksualitet

Forståelsen av seksuell helse er en viktig faktor for god livskvalitet. Likevel blir det ofte oversett, undervurdert eller møtt med tabu. Regjeringen sin strategi var at det også i helse og omsorgstjenestene snakkes mer om seksuell helse som kilde til livskvalitet og god helse (Snakk om det 2017-2022).

Overordnet mål er blant annet å sikre kunnskap om temaet ute i tjenestene, samt sikre at helsepersonell forstår og respekterer brukere og pasienters behov. Det er tydelig for oss at strategien ikke har nådd sine mål.

 

Det krysses av for om jeg selger eller bytter tjenester. Smittestatus og voldsrisiko kartlegges, men ingen har spurt meg om gleder, lyst, bekymringer eller mine egne seksuelle behov“, Anonym.

 

Et ønske om å ufarliggjøre tematikken

Vi ble veldig glad da Statsforvalteren i Agder innvilget oss penger til dette prosjektet. Gjennom å inkludere mennekser med egenerfaring med rus og fagpersoner har vi laget tre filmmoduler om tema seksuell helse. Målet er å få frem brukerstemmen i et tabubelagt og vanskelig felt, samt bidra til en åpen dialog om temaet.

 

 

Dette skal være med på å synliggjøre tematikk som brukerene er opptatt av, men som oppleves som vanskelig å medvirke i eller som er vanskelig å adressere. Modulene skal ikke nødvendigvis gi svar, men snarere “løfte” underkommuniserte temaer som omhandler seksuell helse fra brukerens ståsted og behov, sier Ida Kristine.

Modulene tematiserer erfaringer knyttet til:

 

  • Effekter av rusmidler. Langtidseffekt av rusbruk/ medikamentbruk.
  • Relasjon og sex uten rusmidler.
  • Ta samtalen!

 

 

Engasjerte deltakere 

 

Prosjektet starter med en kickoff-dag sammen med både brukere, ideell/ frivillig sektor, sykehus og kommunale rus og psykiskhelse tjenester. Det er avholdt dialogdager og workshops om tema rusbruk og seksualitet.

Deltakere beskriver prosjektet som både viktig og lærerikt.

Savner mer prat om den følelsemessige delen av seksualitet. Håper dette vil hjelpe til med å synliggjøre et viktig og sårt tema“, sier Monica Cecilie deltaker i prosjektet.

Tyra Felberg Valle- filmregissør og lydmann Peter Magnus Andersen ledet en hektisk og spennende helg med filmproduksjon. Noen har stått foran kamera før, mens for andre var det første gang.

Deltakere som har medvirket med ansikt og stemme i filmene har tatt på seg den viktige oppgaven med å formidle erfaringer fra hele prosessen. Andre har delt erfaringer og bistått med manus.

 

Seminar/ dialogdag og filmpremiere 

Fredag 10 november klokken 13.00- 15.00 ønskes det velkommen til filmpremiere og dialogdag i Blåkors sine lokaler i Gyldenløvsgate Kristiansand, se eget arrangement på vår Facebook side.

Vi gleder oss til premieredag og håper å se mange denne dagen.

Modulene finner du under våre aktiviteter på prolarnett.no etter lansering.

 

Vi sier også takk til et viktig samarbeid med Mariann Jacobsen fra Kristiansand Kommune og Camilla Rasch fra Blå kors for bidrag inn i arbeidsgruppa og med utlån av lokaler.

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler