Prolarnett logo

Fyll dagene 2023 Jobb- og aktivitetsmesse

Noe meningsfylt å fylle dagen med? Fyll dagene presenterer aktuelle tiltak og tilbud innen rus og psykisk helse på et og samme sted.

Sjekk ut  http://Fylldagene.no

Kommunene, frivillig sektor og sosiale entreprenører tilbyr rådgivning, fellesskap, arbeid og aktiviteter som kan bidra på veien til en mer meningsfylt hverdag.

Oversikten skal også være til hjelp for pårørende, ansatte, og andre interesserte.

Ta kontakt med NAV, eller sjekk hjemmesiden til din kommune for områder som ikke finnes i denne oversikten.

 

 

Bergen 6 september 

https://www.facebook.com/events/

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/psykisk-helse/aktivitetstilbud/fyll-dagene-bergen

 

Kristiansand 27 september 

https://www.facebook.com/events/940320460514964

https://www.kristiansand.kommune.no/fylldagene

 

Oslo 25 september 

https://www.facebook.com/Fylldagene

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/rusomsorg/fyll-dagene-arbeidstilbud-og-aktiviteter/

 

Hallingdal 25 september  

https://www.facebook.com/fylldagenehallingdal 

 

Trondheim 3 oktober 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080408943068

 

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler