Prolarnett logo

Fra i dag gjelder avtalen om nye legemidler i LAR

Sykehusinnkjøp har gjennomført forhandlinger og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering vil fra i dag 1. november få flere legemidler å velge mellom.

 

Publisert:

Av: Administrasjonen i RHO. Foto: Torhild Kielland.

 

“Fra 1. november gjelder ny avtale for medikamenter i LAR. Avtalen er først og fremst forbedret. Det er flere valg, flere medikamenter og til bedre priser”

 

Buvidal sidestilles med øvrige legemidler i LAR

Det betyr at Buvidal kan overføres til fastlege for forskrivning og administrasjon når det vurderes rett. Dette har vi ventet på!

 

Dette er gode nyheter for brukere av LAR, skriver brukerorganisasjonene på sine Facebook-sider.

 

Det er en lang og brokete historie som nå blir svart ut, ved å innføre en tredje medisin i LAR.

Utover buprenorfin og metadon i sine forskjellige varianter, kommer nå også langtidsvirkende morfin; Contalgin Uno som kommer i 90 mg- og 150 mg-kapsler.

 

Sykehusinnkjøp styrer hvilke medikamenter som skal brukes i LAR, og har et eget anbudssystem på dette, for å sikre best mulig pris. Brukerorganisasjonene proLAR Nett og FHN har fulgt dette tett de siste årene, og gitt sine tilbakemeldinger.

 

Noen opplever at LAR-lege eller andre ansatte i LAR ønsker at pasienter skal bytte medikament. Det kan gi bekymringer. Det er anbudene som styrer hvilke medisiner som til enhver tid er førstevalg. Tidligere var Buprenorfin fra Orifarm førstevalg. Nå har Sandoz seilt opp som førstevalg. 

 

For å unngå å måtte bytte må gjerne pasientene vise at hen ikke profiterer godt nok på verken buprenorfin eller metadon før hen får prøve andre alternativ. Fra et brukerperspektiv er dette en unødvendig rigiditet vi vil følge med på.

 

Den nye avtalen er:

Buprenorfin tabletter:

1. valg: Sandoz.

2. valg: Orifarm.

3. valg: Indivior, «Subutex»

 

Kombinasjonspreparatet (Buprenorfin og nalokson):

1. valg: Bunalict.

2. valg: Zubsolv. (Rask oppløsningstid)

«Subuxsone» fra Indivior utgår da de ikke leverte pris.

 

Metadon tabletter:

Abcur.

Finnes fra 5 mg til 40 mg.

 

Morfin tabletter:

1. valg: Contalgin Uno, 90 mg og 150 mg.

 

Metadon mixtur:

1. valg: Nordic Drugs

2. valg: Den norske Eterfabrikk

 

Levometadon mixtur:

Levopidon, DNE

 

Buprenorfin depotinjeksjon:

Buvidal, 1 uke og 1 mnd injeksjon, Camurus

+ et nytt buprenorfin implantat (Virketid 6 mnd) Sixmo

 

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler