Prolarnett logo

Innføring av 24t morfin kontra 12t og bytte av medikament

Notat til Helsedirektoratet ang innføring av 24t morfin kontra 12t og bytte av medikament – 07.05.24 Vi ønsker å rette en oppmerksomhet til Helsedirektoratet avdeling rus og psykisk helse som har arbeidet med oppdatering av ny opioid retningslinje (LAR). Som pasient/brukerorganisasjon for folk i LAR stiller vi oss litt undrende til at vi ikke har […]

Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen som har bestått av Vivian Helmersen og Anne Jean Grefsgard vil med dette legge frem sin innstilling til årsmøtet 21 mars 2024. Vi har valgt å fremme 4 kandidater (Fagpersoner) selv om det kun er 2 styreplasser tilgjengelig. Kandidatene er satt opp i tilfeldig rekkefølge.Medlemmer kan stemme elektronisk via mail frem til 20 mars. […]

Velkommen til årsmøte i proLAR Nett – 2024

Velkommen til årsmøte i proLAR Nett Sted: Nedre slottsgate 7, Oslo Dato: 21 Mars 2024 Tid: 18.00 – 20.00 Vi inviterer medlemmer, ansatte og støttespillere til årsmøte i organisasjonen Saksliste: 1.       Gjennomgang av årsberetning 2023 2.       Regnskap 2023 3.       Handlingsplan 2024 4.       Budsjett 2024 5.       Innkomne saker 6.       Valg* *Valg: For året er det flere […]

Vi jobber for mer lavterskel i rusbehandlingen

  Av: Anne Gunn Pedersen, publisert 12.11.23. 16.10     LAR, som står for legemiddelassistert rehabilitering, har utviklet seg mye siden behandlingen ble anerkjent i Norge for rundt 22 år siden. I dag er den rusavhengige mye mer involvert i egen helse og blir i stor grad lyttet til av helsepersonell. -Alle som jobber hos […]

Tannbehandling for pasienter med ruslidelser

Rettighetene til tannbehandling for personer med ruslidelser fremgår både av tannhelsetjenesteloven og av ulike budsjettvedtak fra Stortinget.   Pasienter med ruslidelser kan ha rett til nødvendig tannhelsehjelp som pasienter i gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie). I tillegg har rusavhengige rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten dersom de: Er […]

Fra i dag gjelder avtalen om nye legemidler i LAR

Sykehusinnkjøp har gjennomført forhandlinger og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering vil fra i dag 1. november få flere legemidler å velge mellom.   Publisert: 01.11.2023 Av: Administrasjonen i RHO. Foto: Torhild Kielland.   “Fra 1. november gjelder ny avtale for medikamenter i LAR. Avtalen er først og fremst forbedret. Det er flere valg, flere medikamenter og til bedre priser” […]

Nå har =Bergen ankommet byen.

  Siden Megafon la ned i 2019, har Bergen vært uten gatemagasin. Nå har =Bergen ankommet byen. Bergens Tidende 04. oktober 2023: Siden Megafon la ned i 2019, har Bergen vært uten gatemagasin. Nå har =Bergen ankommet byen, skrevet av Kristoffer Westergaard.   Fra 11. oktober vil bergensere igjen kunne kjøpe gatemagasin i Bergen.   Jeg tenker […]

Nå vil vi snakke om seksualitet

Forståelsen av seksuell helse er en viktig faktor for god livskvalitet. Likevel blir det ofte oversett, undervurdert eller møtt med tabu. Regjeringen sin strategi var at det også i helse og omsorgstjenestene snakkes mer om seksuell helse som kilde til livskvalitet og god helse (Snakk om det 2017-2022). Overordnet mål er blant annet å sikre […]

Egenandelen i LAR blir fjernet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at kravet om egenandel i LAR-behandling blir fjernet.   Publisert: 10.05.2023 Av: BERIT SIMENSTAD På Ruspolitisk Arena, arrangert av Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon, kom det en god nyhet til rusfeltet fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol: Regelverket blir nå endret slik at kravet om egenandel i LAR-behandling blir fjernet. Det […]