Prolarnett logo

Innføring av 24t morfin kontra 12t og bytte av medikament

Notat til Helsedirektoratet ang innføring av 24t morfin kontra 12t og bytte av medikament – 07.05.24

Vi ønsker å rette en oppmerksomhet til Helsedirektoratet avdeling rus og psykisk helse som har arbeidet med oppdatering av ny opioid retningslinje (LAR).

Som pasient/brukerorganisasjon for folk i LAR stiller vi oss litt undrende til at vi ikke har blitt involvert i utforming av bruken av nytt legemiddel. 24t morfin ble av beslutningsforum godkjent til bruk i LAR i November 2023. Det har siden da blitt arbeidet mye med trappestige/opptrapping nedtrapping, dose innstillinger og metode for bytte av medikament.

Altså, mange nye utfordringer som trengs flere perspektiv på.

Vi hadde håpet at Helsedirektoratet ville tatt med seg en organisasjon med brukerperspektivet inn i slike endringer som dette. Vi har fått mange henvendelser fra både brukere og fagpersoner som ber oss om råd ift hva de bør gjøre for pasientens beste, og råd for hva som kan bidra i prosesser hvor pasient skal gå fra 12t til 24t morfin tabletter. Vi har også fysisk deltatt i ansvarsgruppemøter for å bistå i slike prosesser. Vi registrerer også at det legges opp til å ikke bruke 12t morfin lengre. Vi har forståelse for at nye pasienter vil få tilbud om 24t ved overgang til det. 24t Contalgin er et godkjent LAR legemiddel, på lik linje med de øvrige.

12t Dolcontin/Malfin er et unntaksmedikament, men som allikevel har vært brukt i Norge i flere år. Mange pasienter er veldig fornøyd med akkurat dette medikamentet. Det oppleves som positivt at det ble åpning for å benytte seg av dette som et unntak, og det kan være mange gode grunner til at nettopp noen bruker disse.
Vi vil påstå at det i hovedsak er et medikament som har fungert godt for de som har fått det frem til nå. Det er vel ingen ny lovgivning som tilsier at det ikke kan brukes lengre? Selv om det ikke er et «godkjent LAR legemiddel». Vi har forståelsen for at man ønsker at folk benytter seg av det nå godkjente preparatet som har lenger halveringstid. Vi vet at mange har ønsket dette selv. Vi har som organisasjon ønsket og ventet på at 24-timers Contalgin skulle bli godkjent og tatt i bruk.

Det vi er bekymret for er hvorfor det nå blir så viktig å helt «fjerne» bruken av 12-timers Dolcontin/Malfin som en unntaks medisin. I hovedsak for de som alt har funnet seg til rette med dette, og som av ulike grunner ikke ønsker et skifte. I oppdaterte retningslinje står det at det skal brukes tid (frem til sommeren) med et skifte.
Tilbakemeldinger bekrefter at dette nå gjøres og settes som ultimatum. Pasienter får beskjed om at de må bytte til 24t uten særlig info om hvordan dette da evt skal gjøres? Innleggelse, nye henteordninger osv.

Usikkerheten vedrørende «bytte» til generika eller annen type medisin er krevende for mange. Dette vet vi fra tidligere prosesser med Subutex/generika. Selv om det i og for seg ikke nødvendigvis har et fysisk aspekt knyttet til bytte, så vet vi at den psykiske virkningen av opplevelse ved «tvangsbytte» som kan være uheldig.
Vi er kjent med manglende kunnskapsgrunnlag for å inkludere på 12-timers i behandling av opioidavhengige, og vet at det er aspekter knyttet til hva medikamentet er godkjent for. Vi mener allikevel at vi har både klinisk og bruker/pårørende erfaringer, som bør inkluderes vurderinger og endringer.

Vi vil med dette brevet be Helsedirektoratet vurdere hvorvidt dette skal bli en sak hvor mange pasienter vil oppleve utrygghet og måtte følge «reglene».
Vi vil anbefale at det gjøres individuelle hensyn ved hver enkelt pasient hvorvidt det er best med 12t eller 24t morfin tablett for de som alt er stabilisert på sin medisin. Man kan etter vårt skjønn fortsatt kunne bruke 12t der det allerede fungerer bra. Vi kan ikke skjønne at regelverket knyttet til bruk av dette som unntak, stiller seg annerledes nå enn tidligere. Tvert om, så har man flere positive erfaringer nå, enn da det ble åpnet for unntaket.
Vi er ellers veldig fornøyd med at endelig er 24t morfin et alternativ i Norge!

Mvh
ProLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler