Prolarnett logo

Velkommen til årsmøte i proLAR Nett – 2024

Velkommen til årsmøte i proLAR Nett
Sted: Nedre slottsgate 7, Oslo
Dato: 21 Mars 2024
Tid: 18.00 – 20.00

Vi inviterer medlemmer, ansatte og støttespillere til årsmøte i organisasjonen

Saksliste:
1.       Gjennomgang av årsberetning 2023
2.       Regnskap 2023
3.       Handlingsplan 2024
4.       Budsjett 2024
5.       Innkomne saker
6.       Valg*

*Valg: For året er det flere styrerepresentanter som er til valg.
Valgkomiteen som består av Anne Jean Grefsgard og Vivian Helmersen har startet sitt arbeid og ønsker innspill til aktuelle kandidater. Kandidater som foreslås må være spurt og sakt seg villige til et styreverv. Forslag sendes til leder av valgkomitee: Vivian@prolarnett.no innen 10 mars 2024.

Følgende styreplasser på valg:
1.       (fagperson i styret)
2.       (fagperson i styret)
3.       (ansatt representant)
4.       (Ordinær styreplass)

På årsmøte skal det velges to nye fagpersoner, en ny ansatt representant og en ordinær styreplass.
Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling på aktuelle kandidater 13 mars 2024. Dette gjøres på hjemmesiden til proLAR Nett, www.prolarnett.no
Hovedmedlemmer i proLAR Nett (LAR brukere) har stemmerett ved årsmøte. Dette kan gjøres ved fysisk oppmøte eller via mail. Fristen for å sende inn sak/gi sin stemme er satt til en (1) dag før selve årsmøtet. Dato for innsendte saker/stemme er 20 mars. Mail:
hermanaugust0939@gmail.com
Nytt for året er muligheten for å avgi stemme digitalt via mail. Dette fordrer at man har et medlemskap i organisasjonen. Vi håper å ha flere ulike kandidater som ønsker styreverv hos oss, og at det blir et demokratisk valg til årsmøtet.
Valg av ansatt representant gjøres internt i organisasjonen og avstemmes på årsmøtet.

Personer som er til valg:
Fagperson: Anne Jean Grefsgard
Fagperson: Øystein Backe
Ansatt rep: Vivian Helmersen
Styremedlem: Eivin Dahl – stiller til gjenvalg.

Personer som ikke er på valg:
Herman August Steffensen
Rune Pettersen

Valgkomiteen vil frem til 10. mars ha åpent for innspill til aktuelle kandidater. Den 13 legges det frem en innstilling fra komiteen.
Velkommen til årsmøte 😊

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler