SMIL-2

SMIL - Sammen midt i livet!

Er du nylig blitt mamma og er i LAR? Da er SMIL for nettopp deg!
proLAR Nett dekker alle utgifter inkl reise fra hele landet. Samlingene foregår hovedsaklig på sørlandet. SMIL vil bli gjennomført på annen måte i 2020. Med evaluering og ulike tilbud som ivaretar smittehensyn.

  • Du må ha barn under 2 år.
  • Du må bo i Norge.
  • Du må være i LAR.
  • Du må ha god rusmestring.
  • Du må ha et eget ønske om å delta, og du må ha mulighet til å reise bort på samlingene.

Ledige plasser: 10 kvinner med barn

Pris: Gratis

Dato: Kommer senere

SMIL 🙂

 

ProLAR Nett har siden 2011 hatt stort fokus på LAR, graviditet og familieliv.

Vi har gjennom vårt arbeid kontakt med familier og hjelpeapparat i hele landet.

I tillegg til å både arrangere og delta i ulike fagdager om tematikken, har vi gjennomført leirer sommer og vintere for medlemmer med barn. Les mer om leirene våre HER

Vi driver også en egen foreldregruppe i Bergen, som dere kan lese om HER

 

Om SMIL:

Vi har vi gjennom snart 10 år gjennomført et eget samlingsbasert kurs opplegg for Kvinner og deres barn.

Siden oppstart i 2011 har vi vært så heldige å få følge totalt 51 ulike kvinner og deres 59 barn i vårt SMIL tilbud. I tillegg har vi hatt og har kontakt med utallige familier via de andre tilbudene våre, som leirer, konferanser/fagdager og via foreldregruppa.

Arbeidet i SMIL 2020 har vært gjennomført på annen måte, der vi har hatt tre ulike samlinger.

Vi har gjennomført en innspills helg for mødre som har deltatt i tilbudene våre tidligere, i Kristiansand i juni.

Høstferie for medlemmer med familie på Teveltunet fjellstue i Meråker.

Foreldreseminaret i Bergen som skulle avholdes 21. november, måtte vi avlyse grunnet Covid 19- restriksjoner.

 

SMIL er et tilbud familien selv melder seg på direkte til proLAR Nett. Det trengs ingen henvisning, og vi jobber uavhengig av andre instanser som barnevern, helsestasjon og LAR. Alt samarbeid med andre instanser, skjer etter ønske fra familiene selv.

 

proLAR Nett, (tidligere proLAR) har siden oppstart i 2007, hatt fokus på mødre/foreldre i LAR behandling, og barn født av mødre som har brukt LAR medikamenter i svangerskapet.

 

SMIL er bruker initiert og bruker styrt, det vil si at det er utviklet og drevet av kvinner som selv har relevant egen-erfaring, samt fagkunnskap, knyttet opp mot tematikken og tilbudet i SMIL.

 

SMIL har vært har vært drevet gjennom brukerorganisasjonen proLAR, nå proLAR Nett, med støtte fra Helsedirektoratet og i fra Sheiblers legat.

 

SMIL er et nasjonalt tilbud til kvinner i LAR/ opiatavhengige kvinner, og deres barn fra

2 mnd til 5 år.

 

SMIL er et GRATIS samlingsbasert tilbud, som strekker seg over ett år.

5 ukes samlinger og en familiehelg gjennom ett kalenderår.

 

SMIL har som mål å gi mødre i LAR/ tidligere opiat avhengige, en unik mulighet til å delta i et positivt fellesskap, og å bli bevisst sine styrker og utfordringer, samt få en stabil og trygg start i rollen som mor.

 

SMIL er et faglig og sosialt tilbud, der både barna og mødrene regnes som likeverdige deltagere.

 

SMIL har flinke foredragsholdere som underviser i relevante temaer.

 

SMIL har egne ansatte barnepassere, som gir barna et trygt og godt tilbud når det er undervisning. Max 2 barn per voksne. Fast voksen på barna, så både barn og mødre blir trygge.

 

SMIL er gratis. Vi sørger for reiseutgifter, opphold/mat, og dekker også aktiviteter under oppholdet.

 

SMIL er et tilbud som kvinner selv melder seg på, og som de ønsker å være med på. Det er en arena hvor man får utviklet og forbedret sin rolle som ansvarsperson overfor sitt barn. Vi vet av erfaring og fra tilbakemeldinger, at deltagelse og felleskapet i SMIL, er med på å gi familiene bedre forutsetninger for å skape seg en god plattform for et godt liv.

 

I SMIL har vi samlinger på Sørlandet, familiehelg har vært holdt både i Sverige, i Meråker og ellers på ulike steder i Norge. Deltagelse er gratis for familien/eldre barn/partner.

Avslutningsturen vår er gjerne en utenlandsreise.

 

Tilbakemeldinger fra tidligere SMIL deltakere: (hentet fra evalueringer)

 

«Gir god følelse å vite at vi er flere, før SMIL var jeg mer ensom i rollen som mor»

 «Blitt mere selvsikker som mor, og kan mine rettigheter. Blir nå møtt på en positiv måte»

«SMIL har gjort mye positivt for våre/mitt liv»

«Utrolig positivt. Alle som får barn i LAR burde fått muligheten til å være med på dette»

«I forhold til min egen seperasjons angst har dette vært en viktig læringsarena for meg»

«Jeg har lært at det er greit å ikke skal være «perfekt» hele tiden, følge før at jeg møtte prestere og bevise ting mye mer enn andre mødre. Nå er jeg mer sikker på at det jeg gjør er bra nok og at jeg kan senke skuldrene litt.»

 

Ansatte i SMIL:

Ida Kristine Olsen, Vivian Helmersen, Christine Lønne, Lene Midsundstad.

 

I media:

«Vi mangler ikke meninger om, gode intensjoner for og medlidenhet med barn i risiko der foreldre har rus- og psykiske helseutfordringer. Det finnes helsetjenester som kan ta oss fra ord til handling, men de er langt fra tilgjengelige for de som trenger det.»

https://www.dagsavisen.no/debatt/hjelpen-er-ikke-tilgjengelig-over-alt-1.1463917?fbclid=IwAR1xMHhqDU4xCrElcdcyz6LybFHX58GqYFo_2dhHn5lfwlD55oywxNb34vY

 

 

https://www.nrk.no/ytring/som-alle-andre-barn-1.14941219?fbclid=IwAR1_w8BdsIhl2PUxfhuOERpyqtk0sm8MpPd1LRtV1KcfUGbh37xB6ctePQ8

 

Retningslinje LAR og graviditet:

SMIL leder Ida Kristine Olsen, har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet «Retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder»2011, samt revidering av retningslinjen i 2019.

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar

 

 

Pakkeforløp gravide og rus:

Ida Kristine Olsen har vært med i arbeidsgruppen som utarbeidet pakkeforløp for gravide som bruker rusmidler.

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

 

Ida Kristine Olsen har vært med i styringsgruppe for «Familienettverket TSB»i regi av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Hun bidro også i utarbeiding og etterord i heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten». Den bygger på en kartlegging av landets familieambulatorier og andre lavterskelmodeller, og skal gi grunnlag for diskusjon om hvordan vi kan sikre et godt og likeverdig tilbud til pasientgruppen i hele landet.

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Skriftserie%20Familienettverket_web.pdf

 

En 10-års oppfølgingsstudie av en gruppe kvinner som fikk barn mens de var i LAR viser at gruppen domineres av velfungerende mødre med lavt bruk av rusmidler. SERAF/UiO

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/oppfolgingsstudie-av-kvinner-barn-i-lar.html?fbclid=IwAR38Zv9cJXHZp6Kvs-br-UCXdk84KAro4FYdROl2caVvbgUFa7IjPX8f1Pc

 

 

 

Flere referanser