Prolarnett logo

Familiearbeid SMIL

Tilbudet er for familier med barn som er født under mors LAR behandling, men vi inkluderer også familier der barnet/barna ikke er eksponert i fosterlivet, men en av foreldrene, eller begge er i LAR, i en del av våre tilbud.

Årlig så treffer vårt familietilbud mellom 90 og 110 mennesker. Vi har driftet og utviklet SMIL fra 2011. Tilbudet har gått fra å være et samlingsbasert nasjonalt tilbud til mødre og barn under 2 år, til å bli en vifte av flere tilbud.

I dag følger vi også opp enkelte gravide familier individuelt ved enkelthenvendelser, eller over tid.

Vi avholder enkelte år nasjonalt foreldreseminar som et tilbud for foreldre i SMIL uten barn. Dette avholdes i ulike deler av landet og har ulikt innhold fra år til år. 

Vi har fire faste tilbud som i dag er underlagt vårt familiearbeid.

ALLE VÅRE TILBUD ER GRATIS! REISE, OPPHOLD OG DELTAKELSE PÅ AKTIVITETENE ER KOSTNADSFRITT!

Målsetting

Sikre inkludering og forebygge stigmatisering. 

Dele viktige erfaringer og kunnskap om å være foreldre til barn eksponert for LAR legemidler i svangerskapet.

Å møte andre barn og ungdom i tilsvarende situasjoner vil gjøre det lettere å speile seg selv i andre, og åpne opp for gode samtaler om hvordan man opplever det å være eksponert for LAR medikamenter selv. 

Skape mestring og livsglede sammen. 

Familiesamling / Høstferie

Målgruppe:

Medlemmer med familie. Ungdom og fedre vil bli prioritert, men dette er et tilbud for familier der barn er i skolealder. Mindre søsken har også mulighet til å bli med.

Plass til 30 personer på hver leir.
Sted: Teveltunet Fjellstue
Dato: Uke 40/41 

Aktivitet: Klatring, badestamp, natursti, lek og kappestrid.

Påmelding: Ida Kristine Olsen, telefon 948 88 928

Mail: ida@prolarnett.no

Målsetting
Skape et trygt fellesskap der foreldre og barn kan treffe andre familier i samme situasjon. Skape en arena der barn og ungdom i felleskap med sine foreldre kan speile seg og kjenne tilhørighet med andre familier i LAR. 

Foreldregruppa Bergen
Tilbud til familier der mor eller far er/har vært i LAR og deres barn. Gruppen består i dag av mødre, fedre og barn mellom 0 og 13 år. Barna har alle vært eksponert for LAR medikament i fosterlivet. 

Per i dag er det 13 voksne og 19 barn som er faste deltakere av Foreldregruppen. Antallet familier øker for hvert år. Tilbudet er brukerstyrt og deltakerne og ansatte utformer i felleskap et årshjul med aktiviteter og temaer man ønsker å diskutere. Alle deltakerne bidrar i gjennomføringen, matlaging og i aktivitetene som legges opp.

Årlig gjennomføres det aktivitetstreff og tematreff hver måned, samt en sommertur og en juleavslutning. Eksempler på aktiviteter: Leos lekeland, trampolinepark, tur til fløyen, Akvariet, badeland ect.

Vi har tilbud om individuelle samtaler ved behov. 


Nye deltakere må selv ta kontakt med oss. 

Ta gjerne kontakt med Christine Lønne, telefon 468 37 751 for mer informasjon. Tematreff: Faglig innhold på tematreffene er hentet fra SMIL. Eksempelvis: Barna våre, stigmatisering- skyld og skam, barnas utvikling, fremtidsplaner-smarte mål, økonomi, psykisk og fysisk helse. Dette foregår ved en undervisningsdel, og en refleksjonsdel. Vi inviterer også gjester til å snakke om spesifikke temaer, dersom gruppen ønsker det. 

Fedre nettverk
Målgruppe: Fedre eller mannlig omsorgsperson til barn eksponert for LAR legemidler i fosterlivet. Nasjonalt tilbud. I dag er det 13 fedre som er aktivt med i nettverket. Vi har plass til flere!

Målsetting: Sikre inkludering og hindre stigmatisering, samt styrke fedres rolle som fedre. Styrke fedres stemme i tematikk som omhandler LAR og graviditet, samt fedrenes rolle i barns levekår og utvikling.

Fedre nettverket treffes jevnlig på nett. De planlegger sammen og gjennomfører mellom 2 til 4 fysiske treff i året. De øvrige tilbudene våre er i stor grad lagt opp etter barna og mødrenes behov og ønsker. Derfor er det viktig for oss å ha et tilbud der fedrene treffes alene.

Det er i dag en fin gruppe med fedre som deltar i tilbudene våre. De er verdifulle og vi ønsker i samarbeid med dem å etablere et handlingsrom og felleskap som ivaretar deres ønsker. Tidligere har de vært på tur til Evje, og de har planer om flere spennende treff fremover!

Ansvarlig Familiearbeidet

Ida Kristine Olsen
Telefon: 94888929
E-post: ida@prolarnett.no