Prolarnett logo

Kjempet gjennom penger til værested for heroinpasienter

Kjempet gjennom penger til værested for heroinpasienter – Jeg har stor tro på dette, sier Ylva Holm Torsteinson (Rødt)

Vårt Oslo 29. november 2022: Kjempet gjennom penger til værested for heroinpasienter. – Jeg har stor tro på dette, sier Ylva Holm Torsteinson (Rødt) (vartoslo.no), av Arnstein Linstad.

— Vi er utrolig imponert over Ylva Holm Torsteinson og Rødt! De har kjempet dette gjennom, sier Arild Knutsen og Ronny Bjørnestad.

De jubler over at det i Oslo-budsjettet settes av 700.000 kroner til et brukerstyrt værested for heroinpasienter.

— Vi vil kalle det Huset Oslo, sier Ronny Bjørnestad i organisasjonen proLAR Net om de 700.000 kronene som settes av til et værested for heroinpasienter og LAR-brukere.

Det nye brukerstyrte værestedet skal lages etter modell av et lignende tilbud i Bergen, som allerede er en suksess.

På gata er det rus og kriminalitet

 I Oslo har forsøket med heroinassistert behandling (HAB) av rusavhengige ved Ullevål sykehus pågått nesten et helt år.

Vårt Oslo har tidligere fortalt hvor vellykket både brukere og sykehuset mener tilbudet har blitt iløpet av kort tid.

Men det er noen utfordringer for pasientene, som hver dag må ta to turer til Ullevål for å få dosene sine. Hva skal de fylle tiden med mellom dosene?

— På gata er det rus og ofte kriminalitet som samler folk, sier leder av Forening for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Sammen har Knutsen og Ronny Bjørnestad i lengre tid jobbet for å få opprettet et eget, brukerstyrt værested for heroinpasientene ved Ullevål sykehus.

Jobbet med å overbevise politikerne

Men det har vist seg å være mer utfordrende enn de to trodde på forhånd. I Oslo kommune er det en uttalt politikk at mest mulig av all rusomsorg skal ligge i bydelene.

I et eget møte med bystyrets helse- og sosialutvalg beskrev Knutsen og Bjørnestad hvor viktig det er at heroinpasienter og LAR-brukere får et sted de selv styrer. Og som ikke er knyttet til rusmiljøet de gjennom behandlingen forsøker å holde seg unna.

Derfor fikk de seg en gledelig overraskelse da de fikk beskjeden om hva som har skjedd i budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene og Rødt.

Plutselig legges det 700.000 kroner på bordet i 2023. Penger satt av til å begynne arbeidet med et brukerstyrt værested.

I Bergen drives det av brukerne

— Vi er utrolig glade og imponert over Ylva Holm Torsteinson og Rødt, som har kjempet dette gjennom. Vi har vært usikre om dette kom til å bli vedtatt, sier Arild Knutsen og Ronny Bjørnestad til VårtOslo.

— Nå blir bevilgningen på 700.000 kroner vedtatt i bystyrets endelige budsjettbehandling om en drøy uke. Samtidig er de to organisasjonene proLAR Net og Foreningen for human narkotikapolitikk på husjakt.

Nå håper Knutsen og Bjørnestad gårdeiere mellom Ullevål og sentrum melder seg og vil leie ut til Huset Oslo.

— I Bergen er det jo blitt en suksess, som er helt drevet av brukerne. Brukermedvirkning er ofte bare en floskel. Men med Huset Oslo blir det endelig en reell brukermedvirkning også her, sier Arild Knutsen.

Huset i Bergen har åpent tre dager ukentlig. I Oslo er planen å ha åpent hele uka. Og initiativtakerne er overbevist om at de vil lykkes.

Les hele saken her

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler