Prolarnett logo

Dette er for drøyt. Hvorfor er det så krevende å levere ut min medisin?

 

Dette er med på å stigmatisere oss ytterligere som pasientgruppe. Ingen annen pasientgruppe opplever denne problemstillingen, sier leder Ronny Bjørnestad i proLAR.

proLar er en av brukerorganisasjonene til de tidligere rusavhengige som nå mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det betyr at istedenfor narkotiske midler, får de utlevert metadon eller buprenorfin for sin opiatavhengighet.

I helgen skrev Nettavisen at norske apotek tar inn millioner i ekstra gebyrer for å levere ut LAR-medikamenter. I visse tilfeller har gebyrene vært fem ganger så høye som selve legemiddelkostnaden. Apotekene selv bestemmer hva slags gebyrer de skal ta, og holder disse hemmelige. Flere sykehus mener at disse er alt for høye.

 

Les også: Tar ekstrabetalt for å hjelpe rusmisbruker Kenneth

 

 

Vil ikke oppgi gebyrene
Bjørnestad visste at apotekene tok gebyrer for å levere ut disse medikamentene, og proLAR har tidligere adressert problemet, men han var ikke klar over størrelsene på disse gebyrene.

Han sier at proLAR aldri har fått innsyn i gebyrenes størrelse, og at størrelsene som Nettavisen har skrevet om, er overraskende.

– At gebyrene overstiger selve medikamentet er noe de færreste vet. Hadde de visst det vil jeg tro mange hadde stilt spørsmålet: Hvorfor det? Hva er det som er så krevende med å levere ut min medisin?

 

For drøyt
Bjørnestad skjønner at apotekene tar betalt for å følge prosedyrer og følge en ansvarlig utlevering av LAR-medikamenter.

– Men dette er for drøyt. Når apotekene nå tar skyhøye kostnader for istandgjøringsgebyr, håndteringsgebyr, spesialpakkegebyr og overvåkningsgebyrer blir dette ren økonomisk utnyttelse. Disse pengene kunne ha blitt brukt på en helt annen måte, dersom man hadde fått avklart en fast takst, sier han.

Les saken HER

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler