Prolarnett logo

Forskning

HAB- Heroinassistert behandling

AgeSud– Fremme sunn levetid blant personer med rusforstyrrelser

INTRO-HCV- Integrert hepatitt C behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet.

LungeATLAS- Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling.