Prolarnett logo

Personvernerklæring

Gjeldende fra 01.02 2023. www.prolarnett.no

Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). proLAR Nett er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger, og er pliktig til å handle i samsvar med gjeldende lovverk. 

Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Med «behandling av personopplysninger» menes all bruk av personopplysninger, herunder lagring, innsamling, registrering, sammenstilling eller en kombinasjon av disse. 

Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hva vi bruker opplysningene til, samt hvordan du kan kontakte oss dersom du lurer på noe angående vår behandling av dine personopplysninger. 

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. 

Hva brukes personopplysningene til

Medlemskontakt/ medlemskap.

For at vi skal opprette medlemskap må du registrere navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Kontaktinformasjonen brukes kun for å kontakte deg som medlem, de deles ikke med en tredjepart og videreformidles ikke på noe vis. Personopplysningene lagres i en sikker database, og slettes når du sier opp ditt medlemskap. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. 

Hva slags informasjon lagrer vi når du bruker våre nettsider og hva er hensikten? 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Opplysningene behandles i en avidentifisert og aggregert form. Avidentifiserte opplysninger vil si anonymisering av personopplysninger, alle personlige kjennetegn er fjernet fra opplysningene, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg som enkeltperson. Formålet er å utarbeide statistikk som optimaliserer tjenesten, slik at vi kan gi bedre og mer relevant informasjon.

Hva sier lovverket?

I dag er det ekomloven på den ene siden, og personopplysningsloven på den andre siden, som regulerer bruk av cookies. Ekomloven § 2-7b regulerer samtykke til og informasjon om informasjonskapsler.  Personopplysningsloven, som Datatilsynet er tilsynsmyndighet for, regulerer behandling av personopplysninger. Personopplysninger kan blant annet samles inn gjennom cookies. 

I så fall må den behandlingsansvarlige blant annet ha et behandlingsgrunnlag og gi informasjon om behandling av personopplysningene. Dette er krav som kommer i tillegg til samtykke og informasjon etter ekomloven.

Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler (cookies) er en tekstfil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Formålet med dette er å samle nyttig statistikk om hvordan du bruker innholdet vårt. Dette er informasjon som vi bruker til å forberede, tilpasse og videreutvikle sidene våre, både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Slik automatisk lagret informasjon lagres i loggfiler på vår server. Eksempel på informasjon er IP adresser, IPS- bredbåndsleverandører, hvilken type nettleser som brukes på våre sider, operativsystemer, dato og tid for besøk, samt data om navigasjon.  

De fleste nettlesere er programmert til å automatisk godta cookies, dersom du ønsker at de ikke skal bli akseptert kan du endre dette på nettvett.no, hvor du enkelt kan lese hvordan du stiller inn nettleseren til å godta/ avvise informasjonskapsler. Mange nettsteder er imidlertid avhengig av informasjonskapsler (cookies) for å fungere best mulig.  

Om informasjonskapsler og samtykke

Fra 1.juli 2013 må alle som er ansvarlige for en nettside og bruker informasjonskapsler (cookies), innhente brukerens samtykke. Besøkende må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Det vil si at lagring av opplysninger og behandling av disse ikke tillatt med mindre du, som bruker, både har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Ved å gå inn på, hente informasjon og/ eller benytte våre tjenester anse du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler. 

Hvor lenge lagres opplysningene om deg? 

Vi lagrer personopplysningene hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet det samles inn for. 

Hvem deler vi informasjon med og hvordan kan de bruke den?

Vi deler ikke opplysningene dine videre, med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering. 

E-post og telefon 

proLAR Nett sine medarbeidere benytter telefon og epost i sitt daglige virke. Den enkelte er selv ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret på vedkommende telefon i henhold til organisasjonens avtale om taushetsplikt. Organisasjonens ansatte har alle underskrevet en taushetserklæring og har et strengt regelverk rundt dette. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med epost. Vanlig e-post er ukryptert. Du bør derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger med epost.

Dine rettigheter

Som bruker og medlem av proLAR Nett har du rett til innsyn i hvordan vi lagrer dine personopplysninger og hvordan de behandles. Informasjon om behandling av dine personopplysninger er gitt i denne erklæringen. Dersom du mener at proLAR Nett ikke overholder dine rettigheter i henhold til personvernopplysningsloven kan du klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet www.datatilsynet.no

Besøkende av nettstedet har rett til: 

  • Å be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert.
  • Å motsette seg visse former for behandling av personopplysninger som for eksempel automatisk profilering. Med automatisk profilering menes aktivitet som innebærer at det blir truffet beslutninger som gjelder enkeltpersoner uten at mennesket deltar i saksbehandlingen. 
  • Å kreve at behandlingen av egne opplysninger begrenes. Dette nettstedet registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun ut fra formålene som er beskrevet i denne erklæring.
  • Å klage til datatilsynet på behandling den besøkende mener er i strid med personvernreglene. 
  • Å få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for. 
  • Å kreve å ta med seg opplysningene sine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet. 
  • Å få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende. 

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål og henvendelser angående denne tjenesten kan rettes til 
E-post: post@prolar.no
Postadresse: Postboks 1099, 4640 Søgne
Telefon 95104301 

Sist oppdatert 23.11.2023