Prolarnett logo

Illegal metadonbruk skaper hodebry for avrusningssenter

 

 

Av: Bjørn Arild Hatlem- Publisert: 10.09.2012 08:26

 

Evangeliesenteret opplever en kattepine når mennesker som har kjøpt Metadon og Subutex ulovlig fra LAR-brukere tar kontakt og spør om å få bli innlagt.

 

– Vi har eget senter for nedtrapping av Legemiddelassistert rehabilitering. Men det er for folk som er i LAR-systemet og som har kvote slik at de kan trappe ned i samarbeid med lege. Men disse som går illegalt på LAR-medisin er ikke i systemet og har ikke fastlege som er koblet på det. Skal de kunne få nedtrappingshjelp, eller må de kutte tvert med den risikoen det innebærer, spør daglig leder Trond Eriksen.

FAKTA OM Legemiddelassistert rehabilitering :LAR er den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet.Behandling av heroinbrukere med metadon ble utviklet i USA på 1960-tallet og de første forsøk i Norge var i 1968.Begrepet favner også rehabiliterende tiltak ut over medisinering.

 

Evangeliesenteret får ikke kvote til nedtrapping for de som bruker Subutex og Metadon illegalt. Sistnevnte medisin er omtrent like sterk som morfin, og det kan i verste fall være livsfarlig å kutte bruken momentant.

 

Trenger gradvis kutt

– Vi er litt i klemme vi som skal hjelpe folk og ta ansvaret for folk. Vi ønsker å få belyst om det er mulig å få en løsning for de som har valgt å kjøpe illegalt når de vil ut av rusmiljøet. Hvordan skal vi hjelpe disse best mulig uten at det kommer noen harde bivirkninger eller skader? Dette er en kattepine for oss.

 

Eriksen understreker at de som har brukt stoffene illegalt trenger samme type nedtrapping som godkjente LAR-brukere.

 

– Hvis illegale brukere vil ut av rusen, burde de ha rett til å søke legen og kommunen om å få hjelp. Det må være i alles interesse. For det kan ikke være noe særlig for stat og kommune heller å se at de får tak i og går på de stoffene der. Når de først vil ut av det, må man kunne hjelpe de også uten å ta for mye sjanser, sier Eriksen.

 

– Bør uansett få hjelp

Daglig leder Ronny Bjørnestad i interesseorganisasjonen ProLAR fikk nedtrapping på metadon utenlands i 1998. Det skjedde ved en privat klinikk i Danmark.


– Det gikk over tre måneder og fungerte helt topp. Og det burde man få til her i Norge også. Om mennesker som kommer inn har gått på både a-, b-, og c-medikamenter illegalt og om det er Heroin, Metadon, Subutex eller hva det er, burde det være en mulighet å gi de metadon som nedtrapping.

 

Bjørnestad synes at mennesker som søker behandling og hjelp til nedtrapping må få det uavhengig om de har fått LAR-medisin legalt eller illegalt.

 

Kraftig abstinens

– Det sies at Metadon er kraftigere, altså at man får lenger abstinensperiode og at det er vanskeligere å gå av enn ren Heroin. Så det er klart at man vil få en del abstinenser. Hvis de kommer inn der og har gått daglig i flere måneder er det klart veldig uheldig å bråstoppe. Men jeg vil tro at de kan gi noen typer b-preparater for å lindre abstinensplagene.

 

Bjørnestad mener at Evangeliesenteret må lov til å ha en ordning der senteret kan få gi en nedtrapping på metadon til de som har vært illegale brukere.

 

– Det burde ikke være noe i veien for å gi dem noen uker eller måneder på det, sier han.

 

– Regjeringen har ansvar

 

Evangeliesenterets informasjonsleder, Bjørn Gjellum, mener at regjeringen og de rødgrønne politikerne må ta ansvar for at de prøver å hjelpe narkomane ved å gi flere tilgang til LAR.


– Mange av de som får LAR fordi det har blitt liberalt, vil heller ha heroinen sin og da selger de Metadon og Subutex til andre på gata. Og når disse andre på gata blir avhengige av det stoffet, kan de ikke få komme for eksempel til Evangeliesenteret og få nedtrapping slik som de som er inn under LAR kan få, for de er utenom systemet.

 

Gjellum mener at regjering og departement må rydde opp slik at også de som er utenfor LAR-systemet kan få nødvendig hjelp når de vil ut av rusen.

 

Les saken her

Del

Facebook
Twitter
Email

Hovedmedlem

Medlemskapet er gratis for LAR – pasienter

Støttemedlem

Ønsker du å være en bidragsyter?

Sponsor

Sponsor fra
næringslivet? 

Les også våre

Relaterte artikler