Prolarnett logo

Vi vil snakke om seksuell helse

Seksuell helse er en viktig faktor for god livskvalitet, likevel blir det ofte oversett, undervurdert, eller møtt med tabu. Vi opplevde at seksuell helse var et tema vi ikke var gode nok til å løfte frem, eller bidra med brukererfaringer på. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Prosjektet vårt “snakk om det”- så dagens lys våren 2023. 


proLAR Nett har lenge ønsket å fremme tema seksuell helse for mennesker med rusutfordringer og fikk våren 2023 midler av Statsforvalteren i Agder. Vi ønsket å synliggjøre brukererfaringer knyttet til seksualitet på en ny måte og opplevde at dette var et nært, sårbart og vanskelig tema å brukermedvirke i. Derav kom ideen om å utvikle filmmoduler med brukererfaringer til bruk i tjenesteutvikling. 

Målet er å aktualisere og tematisere seksuell helse på en slik måte at det kan brukes på individnivå. Filmene skal ikke gi fasitsvar, men snarere løfte frem underkommuniserte temaer som brukerene er opptatt av, samt bidra til videre dialog. 

Vi håper filmene er til hjelp for deg som jobber med mennesker, våre medlemmer, samarbeidspartnere og alle andre som ønsker et verktøy for å snakke om seksualitet. 

Medvirkerne i filmen presenterer erfaringer fra mange som har bidratt med erfaringene sine, og er ikke personens egne erfaringer.


Filmene tematiserer brukererfaringer om:

Film 1) Effekter av rusmidler. Langtidseffekt av rusbruk/ medikamentbruk. 

Film 2) Relasjon og sex uten rusmidler. 

Film 3) Ta samtalen- Filmene anbefales å se i den rekkefølgen.

 

Takk til Tyra Felberg Valle for film og regi. Takk til Peter Magnus Andersen på lyd.

Og takk til et viktig samarbeid med Mariann Jacobsen fra Kristiansand Kommune, og Camilla Rasch fra Blåkors for bidrag inn i prosjektet.