Prolarnett logo

Hepatitt C

I Norge har over 20 000 tilfeller av hepatitt C blitt meldt inn til MSIS og de aller fleste av
disse har vært smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk.

Globalt er hepatitt C en stor utfordring og over 71 millioner mennesker har påvist viruset.

proLAR Nett har siden 2013 arbeidet med problematikken hepatitt C, blant personer som bruker rusmidler. Det ble utviklet brosjyrer og en egen nettside med oppdatert faktainformasjon som brukergruppen enkelt kan få tak i. Målet var økt oppmerksomhet. 

Nettstedet heter www.hepc.no

De første årene av prosjektet ble det besøkt både institusjoner og fengsler i Norge. Etter hvert ble det utvidet til å treffe lavterskeltiltak, væresteder og møteplasser for rusavhengige.

I perioden 2019 til 2020 besøkte bussen over 40 ulike kommuner. Det ble testet 317 personer. Man fant 102 personer med kronisk hepatitt C. Av disse fikk 87 personer utskrevet resept via oss, og 78 personer gjennomførte behandlingen.

Det unike med prosjektet er at det er et brukerdrevet tilbud organisert av proLAR Nett. Det ble laget en informasjonsfilm om hepatitt bussen.

“Året 2020 fikk Dr. Olav Dalgard og Ronny Bjørnestad Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid med sitt engasjement for hepatitt C feltet”

Har du spørsmål knyttet til hepatitt C og er bekymret for smitte? Sjekk ut vår nettside med all relevant fakta kunnskap om viruset.

Ønskes det kontakt med hepatitt bussen? Se kontaktinformasjon her.