Prolarnett logo

proLAR Nett drifter nettbutikken Brukerutstyr.no. Vi ønsker å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende får tilgang til det beste av brukerutstyr. 

Rent brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som f.eks. smittsomme sykdommer, samt unngå en rekke infeksjonssykdommer som har en negativ effekt på den somatiske helsen. I Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 og 2019-2022 og i opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er sikring av tilgang til rent brukerutstyr i kommunene et av tiltakene.

Vi ønsker å øke tilgjengeligheten og håper at vi sammen kan bidra slik at alle som bruker rusmidler blir mer oppmerksom på viktigheten av riktig og rent utstyr. Dette gjør vi med et NON profitt perspektiv, dersom det skulle bli et overskudd i driften vil vi bidra slik at dette kommer brukergruppen tilgode.

Følg oss på vår nettside her.

“Vi ønsker med dette å bidra til at kommuner, lavterskeltiltak og andre som arbeider skadereduserende, får tilgang til det beste av brukerutstyr”