Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad

Daglig leder med kontor på Sørlandet

Send meg mail

Ida Kristine Olsen

Leder SMIL og ansatt ved avd. Sørlandet

Send meg mail

Vivian Helmersen

Vivian Helmersen

Medarbeider i SMIL, barneansvarlig og representant Sørlandet

Send meg mail

Adresse: Rådhusveien 26, 2 etg.

Hovedkontoret i Søgne i Kristiansand

Her finner du daglig leder Ronny, Ida og Vivian.

Fra sørlandskontoret driftes den daglige driften av organisasjonen nasjonalt, lokalt og regionalt for Sørlandet, samt koordinering av vårt familiearbeid og leirer/medlemsaktivitet.

Vi holder til midt på Tangvall, og i våre lyse og trivelige lokaler har vi i tillegg til kontorene et stort møterom hvor vil holder temadager for ansatte og samarbeidspartnere.

Vi bistår enkeltmedlemmer via mail, telefon og ved direkte kontakt.

Kristiansand kommune slo seg i 2020 sammen med flere mindre kommuner. Vi deltar i arbeidsgrupper og verv knyttet til det kommunale arbeidet innenfor rus og psykisk helse, både for voksne og barn/familier.

Vi jobber opp mot Helse sør/øst, Helseforetak og Sørlandet sykehus KPH, ved brukerutvalg/råd og annet.

Vi deltar også i verv for kontroll-kommisjonen og Fylkesmannen i Agder.