Litt om proLAR Nett

proLAR Nett jobber rusfaglig og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser omkring LAR skal fattes. Organisasjonen vår består av mennesker med egenerfaring på LAR og vi er representert i de 4 største byene i landet.

 

Våre medlemmer kommer fra hele Norge, og vi har godt over 3100 enkeltmedlemmer som støtter vårt arbeid nasjonalt.

 

Vi ønsker at alle brukere i LAR skal ha de beste forutsetninger til å medvirke i eget behandlingsløp. Brukermedvirkning legger muligheten for best resultat.

Vår hovedoppgave utføres på systemnivå (arbeidsgrupper), da dette legger grunnlag for hvordan lover og regler skal følges i retningslinjer og veiledere.

 

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning ut fra våre egne erfaringer. Ofte hjelper det mye å snakke med noen andre som selv har opplevd det samme.
Vi kan også være behjelpelige med utforming av klage osv.

 

proLAR Nett har hvert år ulike prosjekter som vi er stolte av. De siste 9 årene har vi drevet vårt mor/barn tilbud for kvinner i LAR.
Vi har de siste årene fått på plass en hepatitt klinikk på 4 hjul. Hepatittbussen reiser rundt i hele landet og tester mennesker for HCV og HIV.
Vi ordner også nødvendig oppfølging.

 

Brukerorganisasjonen proLAR Nett er av og for brukere av LAR.

Hvem er vi?

Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad

Daglig leder med kontor på Sørlandet.
Send meg en mail

Ida Olsen

Prosjektleder SMIL

Send meg en mail

Christine Sundal

Christine Sundal

Avdelingsleder Bergen/Hordaland

Send meg en mail

Siv Løland

Siv Løvland

Medarbeider avd. Oslo og representant Østlandet

Send meg en mail

Christine Lønne

Leder foreldregruppen og representant Bergen/Hordaland

Send meg en mail

Lene Midsundstad

Lene Midtsundstad

Organisasjonssekretær

Avd. Oslo/Østlandet

Send meg en mail

Vivian Helmersen

Vivian Helmersen

Medarbeider i SMIL, barneansvarlig og representant Sørlandet

Send meg en mail

Kenneth Egeland

Kenneth Egeland

Regionleder Rogaland og prosjektmedarbeider i Hep-C

Send meg en mail

Rita Lindholm Lund

Rita Lindholm Lund

Regnskapsfører

Send meg en mail

Prosjektleder Marianne Pierron

Marianne Pierron

Prosjektleder Brukerundersøkelsen

Send meg en mail

Våre grunnprinsipper

Livskvalitet

Brukermedvirkning

Aktiviteter

Psykisk og fysisk helse

Tidligere hendelser

Viktige støttespillere

Vi i proLAR Nett ønsker å rette en stor takk til særlig Helsedirektoratet og Scheibler for deres  tro på organisasjonen, og for deres økonomiske støtte siden vår oppstart i 2007. Vi vil også takke Stiftelsen Scheibler for gode faglige innspill og hjelp til sikker drift av organisasjonen. Scheibler har de siste årene støttet vårt unike mor/barn prosjekt SMIL – «sammen midt i livet» 2012/13.