Velkommen til årets brukerundersøkelse for folk i LAR

proLAR Nett gjennomfører nå en nasjonal brukerundersøkelse for å få svar på hvordan vi som pasientgruppe opplever medikamentene og behandlingen som gis. Vi håper mange vil ta seg tid til å besvare skjemaet. Det er frivillig og anonymt å delta.

Brukerundersøkelsen vil forhåpentligvis gi oss mange viktige svar. Disse vil vi analysere og sammenfatte en rapport på. Rapporten vil bli brukt som arbeidsverktøy slik at vi kan påvirke til endret praksis i LAR systemet. Skjemaet vil ligge tilgjengelig her på vår nettside, samt at ansatte i organisasjonen vil aktivt rundt å intervjue brukere. Det er viktig at du kun fyller ut skjemaet kun en gang.

Undersøkelsen tar ca 8 minutter å svare på.
Vi vil bruke tiden frem til juni måned med innsamling.

Takk for ditt bidrag!

Ansvarlig for brukerundersøkelsen er prosjektleder: Marianne Pierron.
Kontakt info er: Marianne.cook007@gmail.com

Er det noe du/dere lurer på i forbindelse med undersøkelsen, ta kontakt med oss i proLAR Nett. Din stemme er veldig viktig! Vi må sikre god dokumentasjon på den praksis vi opplever i LAR behandlingen på godt og vondt.