Hva gjør vi?

proLAR Nett arbeider med brukermedvirkning på system og individnivå.

proLAR Nett arbeider for en rettferdig og likeverdig behandling av alle LAR brukere.

Vi bistår med råd og veiledning til våre medlemmer.

Ønsker dere å snakke med noen i vår organisasjon? Ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne om vi kan. Se fanen «kontakt oss» .

proLAR Nett er i 2020 representert i flere arbeidsgrupper:

 • LASSO prosjektet, medforsker.
 • HAB 5 årig følgeforskning.
 • Naltrekson prosjektet.
 • Hepatitt strategien 2023
 • LAR (Opioid) retningslinjen
 • LAR og gravide retningslinjen.
 • Drop out prosjektet.
 • Nasjonale LAR leder møter.
 • Brukerutvalg Helse Bergen.
 • Fylkesmannen i Agder, tilsyn oppfølging.
 • BrukerROP Helsedirektoratet.
 • NK ROP ekspertråd.
 • Brukerutvalg NAV, Bergen.
 • Brukerråd OUS.
 • Brukerråd SSHF.
 • Klinikk leder møter SSHF.
 • Prindsen brukerråd.
 • Ledermøter Diakonhjemmet.
 • Brukerråd LAR Stavanger.
 • Kommunale arbeidsgrupper. M.fler.

Nasjonale medlemsaktiviteter:

 • SMIL – prosjekt for kvinner i LAR med barn.
 • Hepatitt bussen, et test og screening prosjekt for hepatitt C.
 • Annette – et båtprosjekt på Sørlandet.
 • Aktivitetsgruppe, Bergen.
 • Foreldregruppe, oppfølging Bergen.
 • Sommerleir, som regel i August hvert år.

Samarbeid med andre brukerorganisasjoner på rusfeltet:

proLAR Nett er medlem av Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon.

Vi er del av nettverket sammen med de andre rusorganisasjonene, RIO, FHN, MARBORG, BAR, IVARETA ,A-larm, Kraft.

Internasjonalt:

 • Medlem i ELPA European liver patient association.
 • Focal point, Correlation.
 • Styremedlem i EuroNPUD.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva koster det å bli medlem?

Hovedmedlemsskap er gratis for alle dersom man er selv i LAR behandling.

Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende, fagfelt og andre som ønsker å støtte vår organisasjon. Det vil da bli sendt ut en «åpen» faktura en gang pr år.

Er det noen forpliktelser som medlem?

Det er ingen annen forpliktelse enn at man selv ønsker et medlemskap og på denne måten bidrar med å vise støtte til vårt arbeid. Man kan enkelt si opp sitt medlemskap hos oss dersom man senere ønsker dette. Medlemskap medfører ingen forpliktelser.

Kan dere hjelpe meg med min egen behandling?

proLAR Nett forsøker etter beste evne å arbeide på systemnivå slik at regler og lovverk skal «passe» best mulig slik at alle LAR brukere har et individuelt tilpasset LAR tilbud uavhengig av hvor de kommer fra. Vi kan bidra med råd, tips og egne erfaringer som omhandler LAR, men kan ikke bidra fysisk i alle saker. Vi kan bidra med utforming av klage/søknader som har med LAR å gjøre.

Hvor holder proLAR Nett til?

Organisasjonen har flere avdelingskontorer rundt omkring i landet. Vi er representert i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Se mer om oss på fanen, «kontakt oss». Hovedkontor ligger på Sørlandet like utenfor Kristiansand, i Søgne.

Bli medlem i proLAR Nett

Medlemskap er gratis for våre hovedmedlemmer!
Støttemedlemmer kan gi frivillig støtte til kontonr. 6315.05.07512

Vi har også VIpps: nr 625354