ProLAR Nett startet å arbeide for økt oppmerksomhet omkring en alvorlig leversykdom (HCV) blant sine medlemmer og i brukergruppen i 2013. Det ble utviklet egne brosjyrer om tema.

Les «Årsrapport Hepatittbussen 2020» her

Link til HepC.no

I 2018 startet prosjektet «Hepatittbussen».

Hepatittbussen er et nasjonalt prosjekt som reiser rundt i Norge og besøker kommunens lavterskeltiltak, feltpleie, LAR og andre institusjoner.

I bussen har vi ulike test utstyr og screening utstyr. Vi har hurtigtest for HCV antibody test og HIV tester tilgjengelig. Svar foreligger på 10 min. Ved positiv HCV må det tas en RNA prøve.

Blodprøvemaskin fra Cepheid (fingerstick) som gir svar på HCV RNA i løpet av 60 minutter.

Ved positiv prøve utføres en Fibroscan undersøkelse (elastografi) som måler leverens hardhet.

Ved positivt testresultat bistår våre ansatte slik at nødvendig behandling kan igangsettes.

På bussen arbeider en vernepleier og en brukerrepresentant fra organisasjonen.

Hepatittbussen har i 2019 og 2020 reist rundt i store deler av Norge.

Ønskes det besøk av bussen i din kommune? Ta kontakt med administrasjon i proLAR Nett.

Prosjektet støttes økonomisk av Helsedirektoratet.

 

marenOgEivinfraHepatittbussen

Hepatittbussens team:

Eivin Jr. Dahl – Send meg en mail

Ronny Bjørnestad – Send meg en mail

Kenneth Egeland – Send meg en mail

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C hos voksne finner du her.