Et tilbud til familier der mor eller far er/har vært i LAR, og deres barn.. 

Per i dag er vi mellom 8 og 10 familier, som treffes på jevnlig basis. Gruppen består av mødre, fedre og barn mellom 1 og 12 år.  

Dersom man ønsker kontakt, men ikke ønsker å delta i Foreldregruppen, så har vi tilbud om individuelle samtaler ved behov. Vi følger opp familier, som av ulike grunner ikke har mulighet til å være med på de fysiske treffene sammen med de andre familiene. 

Nye deltagere må selv ta kontakt med oss. Gruppen er brukerstyrt, og familiene må selv ønske å delta i gruppen. Vi har en samtale med alle nye familier før inkludering i gruppen. Vi ansatte har egen erfaring med å få barn under egen LAR behandling, og vi har lovpålagt taushetsplikt.

Årlig gjennomføres det ca 6 aktivitet treff og 6 tema treff.

Tilbudet er gratis, og aktivitet og mat er dekket av proLAR Nett.

Vi drar på lekeland, badeland, akvariet, på bondegård og på fjelltur. Av temaer som vi til nå har vært innom, er bla. barna våre, stigmatisering/ skyld og skam, barnas utvikling, fremtidsplaner/smarte mål, osv. 

En del av det faglige innholdet på tema treffene er hentet fra SMIL sitt faglige opplegg. Mange av deltagerne har tidligere deltatt i SMIL. Gjennom foreldregruppen får de en oppfrisking i det faglige de lærte gjennom året i SMIL. Ved andre tema, som barna våre/barneoppdragelse lar vi samtalen gå fritt slik at alle får komme med sine meninger. Slik lærer deltagerne også av hverandre.

På noen av treffene har vi egen barnepass/aktivitet for barna, slik at vi voksne kan snakke uforstyrret.

 Vi serverer mat på alle treffene. Vi tar hensyn til allergier. Å spise sammen er en viktig del av det sosiale under.

Vi holder til i proLAR Netts lokaler sentralt i Bergen, der vi har tilrettelagt med lekekrok til barna, sofa, stort spisebord og kjøkken. På den måten kan foreldrene følge med barna samtidig som de prater med de andre foreldrene. 

Vi drar også på turer sammen, og prøver å få til en helgetur i alle fall en gang i året. 

Ta gjerne kontakt med Christine Lønne eller Christine Sundal, dersom du ønsker å vite mere om vårt tilbud.