Prolarnett logo

Velkommen til proLAR Nett møter i 2023

Som organisasjon ønsker vi tett og god kontakt med våre medlemmer sånn at vi på denne måten kan bringe erfaringene videre i vårt arbeid for et bedre LAR. Vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen, og spesielt du som vi ikke kjenner oss enda. Pårørende eller andre som ønsker å vite mer om oss er også hjertelig velkommen.

Invitasjon finner du her i god tid før møtet. 


Agenda
Informasjon om vår organisasjon, hva vi har gjort tidligere og hva vi gjør nå.
Erfaringsutveksling, hvordan fungerer det i ditt distrikt?

Sammen står vi sterkere- jo flere vi er jo større innvirkning har vi når tjenestene skal utvikles.


Hvordan kan vi bistå våre medlemmer?


Medvirkning
Medlemmer har reell mulighet til å delta i organisasjonens beslutningsprosesser og ha innflytelse på hva organisasjonen gjør.

  • Årsmøte
  • proLAR Nett møte
  • Kontaktpersoner


Inkludering:
Aktiviteter av interesse for våre medlemmer. Leir, seminarer, workshops, og fellesarrangementer.

Tilgjengelighet: Råd og veiledning- Klageadgang

Kommunikasjon: Individuell og kollektiv, e-post, sosiale medier, møter og andre kanaler.


Mai
Mandal

Juni
Kr. sand
Bergen sentrum
Stavanger eller Sandnes

August
Oslo- på Huset Oslo 
Karmøy- Kobbervik


Ved spørsmål ta gjerne kontakt

Vivian Helmersen, Telefon 910 02 560. E-post vivian@prolarnett.no 

September
Kristiansund og /eller Molde
Arendal/Grimstad

Oktober
Ålesund/Førde
Oslo
Trondhjem
Skien/Porsgrunn

November
Bergen
Hamar
Tromsø/ Bodø