Overtakelse av brukerutstyr.no

Forebygge skade, redde liv Den 15. oktober lanserer proLAR Nett en ny nettside, brukerutstyr.no som skal bidra til at landets kommuner, lavterskel tiltak og andre kan få tak i det beste utstyr innen skadereduksjon og smittevern i Norge. Nettsiden www.brukerutstyr.no er en enkel og effektiv måte å handle inn det som måtte ønskes av skadereduserende…