proLAR Nett – Brukerundersøkelse

ProLAR Nett sin brukerundersøkelse 2021 Hvordan opplever brukerne LAR-behandlingen de mottar, og i hvilken grad medvirker de i egen behandling? I denne brukerundersøkelsen kan du se resultatet av 861 sine meninger og oppfatninger om LAR i Norge. Hensikten med brukerundersøkelsen var å få inn brukerstemmene og deres erfaring med hvordan de opplever behandlingen de får i…

Overtakelse av brukerutstyr.no

Forebygge skade, redde liv Den 15. oktober lanserer proLAR Nett en ny nettside, brukerutstyr.no som skal bidra til at landets kommuner, lavterskel tiltak og andre kan få tak i det beste utstyr innen skadereduksjon og smittevern i Norge. Nettsiden www.brukerutstyr.no er en enkel og effektiv måte å handle inn det som måtte ønskes av skadereduserende…

Ny representant i Vestfold

Ny representant i Vestfold ProLAR Nett har fra 1. august fått en ny medarbeider i organisasjonen. Carina Hagensten arbeider til vanlig som erfaringskonsulent ved sykehuset i Vestfold og kjenner godt til hvordan spesialisthelsetjenesten fungerer. Hun er selv i LAR og vil bidra slik at vi nå får en kontaktperson i Vestfold. Carina har tidligere vært administrator for…